Mediere partaj

Mediere partaj
De ce mediere pentru partaj?

Odată cu separarea celor doi soţi, în mod oficial, prin emiterea deciziei de divorţ, se poate, şi este de dorit pentru închiderea completă a acestui capitol din viaţa lor, a se realiza şi partajul.

În multe cazuri însă, aşa cum am constatat din practică, situaţiile personale sunt  complexe şi se ajunge la amânarea partajului  de către soţi. De ce se întâmplă asta?

Totul pleacă de la stabilirea masei patrimoniale partajabile, urmată de stabilirea cotei- părţi ce revine fiecăruia dintre soţi şi a modalităţii efective de împărţire a acesteia, inclusiv a valorii despăgubirilor băneşti dintre soţi (sulta) dacă este cazul, în situaţiile în care nu este posibilă împărţeala în natură a unui bun.

Oricare dintre aceste etape, în cele mai multe cazuri, declanşează neînţelegeri între foştii soţi, neînţelegeri care îi împiedică să mai comunice constructiv pentru găsirea celei mai bune soluţii, fapt ce împiedică finalizarea partajului.

Prin mediere, în neînţelegerile dintre soţi legate de partaj, se ajunge la găsirea soluţiei optime pentru aceştia, convenabile pentru amândoi, departe de stresul asociat unui proces în instanţă.

Și nu în ultimul rând, acordul de mediere cu privire la partaj se va depune la instanţă, care va pronunţa decizia de partaj conform înţelegerii părţilor din acordul de mediere, cu o taxă judiciară de timbru de 20 lei + doar  50% din taxele judiciare percepute de instanţă la un partaj derulat prin proces (adică fără mediere).

Solicită evaluarea ta gratuită

Ce presupune partajul?

Partajul presupune împărţirea între foştii soţi a bunurilor comune, dobândite de aceştia în timpul căsătoriei şi regularizarea datoriilor.

La determinarea cotei-părţi ce revine fiecărui soţ, se ia în considerare contribuţia acestuia atât la dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală.

Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei. Vezi aici ce alte bunuri nu intră în categoria de bunuri comune. 

Partajul nu se prescrie, se poate realiza oricând după încetarea căsătoriei, foştii soţi rămânând coproprietari în devălmăşie asupra bunurilor comune, cât şi în privinţa obligaţiilor,  până la stabilirea cotei-părţi ce revine fiecăruia.

Actul de partaj se dispune prin hotărâre judecătorească sau act autentic notarial.

La introducerea cererii de chemare în judecată pentru partaj, taxa judiciară de timbru  este de 3% din valoarea bunurilor supuse împărţelii.